Stavímrád

Váš stavební partner

Zelená úsporám

Dne 1.05.2010 byla firma Zdeněk Gregor zařazena do seznamu odborných dodavatelů. Tento seznam zahrnuje dodavatele, poskytovatele služeb, kteří prokázali svoji odbornou kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v rámci dotačního programu Zelená úsporám.www.zelenausporam.cz

Základní informace

 • Program „Zelená úsporám“ je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, které má Česká republika v režimu Kjótského protokolu k dispozici.
 • Podpora je v rámci Programu nastavena tak, aby prostředky Programu mohly být čerpány v průběhu celého období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 a dotace mohla být poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní podmínky Programu.
 • Cílem Programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaná v obytných domech fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné domy, která povedou ke snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek a nastolení dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení.

 

 
 • Poskytujeme konzultace na zateplení Vašeho bytového nebo rodinného domu včetně vyplnění žádosti pro poskytnutí dotace z programu včetně realizace projektu.
 •  
 • Výměna plastových oken a dveří
 • Zateplovací fasádní systémy
 • Zateplování střech
 •    

  Autorská práva
  Partneři
  Odkazy
  Rychlý kontakt